همکاری با انیمیشن خادم کوچک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 انیمیشن خادم کوچک 

 

نویسنده و کارگردان : سید علی موسوی نژاد

سرپرست متحرک سازی : محمود قاسمی

مدل سازی و بافت : بابک کریمی سینا رمضان نژاد

مدیر فنی : سید محسن موسوی نژاد

متحرک سازان : مصطفی شرافتی سید نبی الله حسینی یزدی علیرضا ابراهیمی عماد قاسمی

شاعر و آهنگسازی و دوبلاژ : مرتضی بحرینی

کاری از واحد تولید آموزشگاه سینمایی تصویر روشن

به سفارش صدا و سیمای خراسان رضوی