انیمیشن کوتاه پهلوان بر خاک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
مجموعه انیمیشن خادم کوچک

 

 

انیمیشن کوتاه پهلوان بر خاک

انیمیشن کوتاه

  پهلوان بر خاک 

تکنیک : سه بعدی کامپیوتری رئالیسم

نویسنده و کارگردان : سید علی موسوی نژاد

کاری از واحد تولید انیمیشن تصویر روشن کاشمر

تولید  سال 1387

 

 

منبع:www.tasvireroshan.ir